Tycker du också att det är jobbigt att korsa en järnväg?

Vi är experter på ledningskorsningsavtal för järnväg och kan se till att ni får tillståndet snabbt.

Trafikverket vill inte riskera att byggnation av en ledning skulle innebära en risk för järnvägsanläggningen och trafiken. Därför är Trafikverket ytterst måna om att den som ska göra något under järnvägen vet vad de håller på med. Det är den ansökande som måste övertyga Trafikverket om att planerad åtgärd inte kommer äventyra eller riskera Trafikverkets intressen.

Hur gör Johan Lundberg AB?

Vi gör alltid ett besök på plats för att orientera oss om förutsättningarna.

Vi tar reda på de geotekniska förutsättningarna, genom i första hand arkivsökning eller andra databaser. Okulärbesiktningens betydelse kan inte nog betonas.

Vi väljer borrmetod som är bäst lämpad för den aktuella platsen.

Vi projekterar en teknisk lösning med avseende av genomförbarhet (schaktgropar, släntlutningar och släntstabilitet, tillgängligt arbetsutrymme m.m). Givetvis måste vi alltid förhålla oss till Trafikverkets riktlinjer och regler t ex. skyddsavstånd till spår, kontaktledningsstolpar, växelanordningar och dyl.

Ansökan till Trafikverket

 • Vi samlar ihop allt material och gör ansökan till Trafikverket, för att erhålla ett ledningskorsningsavtal för kundens räkning.
 • Vår erfarenhet är att genom att ha en väl genomtänkt teknisk lösning och att vara väl förberedda, kommer hela processen att löpa på smidigt på kortast möjliga tid.
 • Vi lämnar ifrån oss en fullt färdig projekterad lösning som direkt går att bygga efter. Ni kan själva handla upp borrutförandet eller låta oss handla upp och projektleda genomförandet åt er.
 • Vi beskriver vald borrmetod och varför den är mest lämpad. Vi tar fram de kontrollplaner som krävs.

Vårt oberoende

Johan Lundberg AB är oberoende specialistkonsulter och fogar INTE över egen maskinpark, detta är en garant för att vi alltid söker just den lösning som är bäst för dig i det enskilda fallet och inte den som skulle råka passa vår egen ”verktygslåda”. Däremot har vi ett stort nätverk och kan hjälpa dig att finna den mest lämpade borrentreprenören om du önskar.

Varför Johan Lundberg AB?

Vi är experter på schaktfritt ledningsbyggande och har en unik kunskap och erfarenhet av tekniska borrlösningar, för att passera vägar och järnvägar. Vi kan välja den bästa tekniska lösningen vid varje enskilt fall utifrån de unika förutsättningar som finns på plats, såsom geotekniska förutsättningar, utrymme för maskiner m.m.

100+

Antalet genomförda ledningskorsningsavtal med ett gott resultat för olika ledningsägare över hela landet under 2017.
 • ”Tack för väl genomarbetad ansökan. Hade jag känt till er tidigare hade jag bett er ta hand om de andra ansökningarna också…”

  Fiberentreprenör
 • ”Alltid tillgängliga och hjälper mig snabbt varje gång jag ringer…”

  Ledningsägare
 • ”Stort tack för att ni anger koordinater och fastigheterna i ansökningarna. Det underlättar enormt för handläggarna!”

  Trafikverket

  Frågor och svar

  Är det inte Trafikverket vi gör en ansökan till?

  Jo. Men många upplever det som ganska krångligt att ta fram en komplett ansökan som med lätthet går igenom. Många upplever hela ansökningsprocessen som utdragen och besvärlig.

  Hur lång tid tar det?

  Från initial kontakt till ett färdigt avtal påverkas givetvis av Trafikverkets interna handläggingstid (för närvarande är den 60 arbetsdagar), men vår erfarenhet är – och det kan våra kunder intyga – ju mer komplett och genomtänkt en ansökan är ju snabbare kommer allt gå igenom. Ju tidigare vi kopplas in desto fler fallgropar på vägen kan undvikas. Och framförallt när borrningen väl skall utföras skall allt gå som planerat, utan några omtag, vilka annars kan bli kostsamma och orsaka förseningar i projektet.

  Gör ni även ansökan för korsning av väg?

  Ja, det gör vi. Men dessa är i allmänhet betydligt enklare. En järnväg kan man inte med enkelhet stänga av eller göra en förbiledning för att gräva av. Därför är kravet betydligt striktare för järnvägspassager och det är här man ofta vill ha experthjälp.

  När ska vi ta kontakt med er?

  Idag! Ju snabbare vi kan komma in och hjälpa er, ju snabbare kan vi komma i mål. Har du redan själv kommit en bit på väg men brottas med utmaningar kan vi hjälpa dig vidare. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast till dig, eller ta kontakt med David direkt.

  Kostnadsfri offert

  Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så hör vi av oss till dig med kostnadsfri rådgivning och offert…

  Johan Lundberg AB kommer använda informationen i detta formulär för att ta kontakt med dig och erbjuda rådgivning. Du kan när som helst välja att bli borttagen från vår lista. Genom att klicka nedan accepterar du att vi har rätt att höra av oss till dig kring dessa frågor.

  ...eller ta kontakt med David Jacobsson direkt.


  David Jacobsson

  070-568 71 02
  david@johanlundberg.se